Elk bedrijf loopt heel wat risico’s. Een brand of storm kan je gebouwen beschadigen, je kunt in conflict komen met een ontevreden afnemer of je krijgt een claim voor schade die een werknemer bij een klant veroorzaakt. Zulke schade kan je bedrijf veel geld kosten of zelfs het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengen. Gelukkig kun je je tegen veel risico’s verzekeren. Wij bieden je de volgende verzekeringen aan:

Gebouwenverzekering

Je kunt niet zonder je bedrijfsgebouwen. Toch kan er zomaar schade ontstaan: een storm vernielt het dak of een brand legt alles in de as. Daarom verzeker je je gebouwen graag goed. Met de gebouwenverzekering ben je standaard heel uitgebreid verzekerd. De gebouwenverzekering dekt bijvoorbeeld schade door brand, storm, inbraak en bliksem en allerlei vormen van waterschade. Ook verlies van huurinkomsten en diverse kosten zoals opruimingskosten en saneringskosten is gedekt tot een bepaald maximum.

Werkgeversaansprakelijk-heidsverzekering

Een van je medewerkers kan schade oplopen als hij tijdens zijn werk een verkeersongeluk krijgt. Je bent dan in veel gevallen aansprakelijk. Met de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor deze aansprakelijkheid. Een claim kan erg oplopen. Andere verzekeringen verzekeren dit risico meestal niet. De gewone aansprakelijkheidsverzekering verzekert je namelijk niet voor schade die verband houdt met motorrijtuigen en op de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is de bestuurder van het motorrijtuig niet verzekerd.

Zakenverzekering

Ook aan de zaken die in het gebouw aanwezig zijn kan schade ontstaan. Deze schade kun je verzekeren op de zakenverzekering. Net als bij de gebouwenverzekering ben je bij deze verzekering standaard uitgebreid verzekerd. De zakenverzekering dekt bijvoorbeeld schade die is veroorzaakt door brand, inbraak, slecht weer (bijvoorbeeld storm, bliksem, regen, hagel of sneeuw), leidingbreuk, diefstal en dergelijke.

Bedrijfsschadeverzekering

Als je bedrijf schade oploopt door bijvoorbeeld een brand, dan ligt het bedrijf vaak wel even stil. De inkomsten nemen af en je loopt winst mis. En dat terwijl je de vaste kosten zoals salarissen en hypotheeklasten wel gewoon moet doorbetalen. Tegen deze schade kun je je verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering.

Aansprakelijkheids-verzekering

Je loopt het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor schade die jij of een van je medewerkers bij een ander veroorzaakt. Bijvoorbeeld door een klant aan wie je verkeerde producten hebt geleverd. Ook kun je aansprakelijk gesteld worden door een van je medewerkers als hij tijdens zijn werkzaamheden gewond is geraakt. Zo’n claim kan heel veel kosten. Je kunt daarom niet zonder een goede aansprakelijkheidsverzekering.

Elektronicaverzekering

Moderne bedrijven kunnen niet zonder elektronische apparatuur. Je computers, servers, kassasystemen en de bijbehorende randapparatuur zoals printers, scanners, modems en externe harde schijven kun je verzekeren met een elektronicaverzekering. Met de elektronicaverzekering is je apparatuur verzekerd tegen brand, ontploffing, blikseminslag en inductie. Schade door eigen gebrek, diefstal of een plotselinge en onverwachte gebeurtenis is ook verzekerd. Je kunt er voor kiezen om je mobiele apparatuur zoals laptops en tablets ook te verzekeren. Met de stagnatieverzekering kun je je verzekeren tegen de kosten die je moet maken om stilstand van je bedrijf door een gedekte schade te voorkomen of op te heffen.

Verzekering vervoer van eigen zaken

Als je zaken vervoert, laadt en lost, dan kan aan die zaken schade ontstaan. Met de verzekering vervoer van eigen zaken verzeker je je tegen zulke schade. Ook zaken van anderen die je voor reparatie of andere werkzaamheden hebt, vallen onder de verzekering.

Assurantiekantoor P. van de Walle, vertrouwd verzekerd.

Rechtsbijstandverzekering

Natuurlijk doe je er alles aan om problemen te voorkomen, maar als ondernemer kun je in conflict raken met bijvoorbeeld een klant of de overheid. Als je dan juridische bijstand nodig hebt, kunnen de kosten enorm oplopen. De rechtsbijstandverzekering biedt dan een oplossing: je verzekert je van professionele rechtshulp.

Bedrijfsautoverzekering

Je bedrijfsauto’s wil je natuurlijk goed verzekeren. Dat kan met de bedrijfsautoverzekering. De WA-verzekering is verplicht voor elke automobilist. Deze verzekering dekt de schade die je met je auto aan een ander toebrengt. Daarnaast kun je kiezen voor een beperkt cascoverzekering of een volledig cascoverzekering. Met een beperkt cascoverzekering ben je verzekerd tegen schade aan je eigen auto door brand, storm, diefstal of ruitbreuk. Met een volledig cascoverzekering is ook de schade die je zelf aan je auto veroorzaakt verzekerd. Naast de WA- en cascoverzekeringen kun je kiezen voor een schadeverzekering voor inzittenden en/of de rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen.

Glasverzekering

Op de glasverzekering kun je alle ruiten in de buitengevel verzekeren tegen breuk. Door welke oorzaak de ruiten breken maakt niet uit. Als er schade is, dan heb je waarschijnlijk ook kosten om noodvoorzieningen aan te brengen. Ook deze kosten zijn verzekerd. Ook het glas in binnenwanden en glas van vitrines en toonbanken kun je verzekeren op deze verzekering.