Steeds vaker zien wij dat werknemers part time gaan werken om in de vrijgekomen tijd zelfstandig ondernemer te worden. Wanneer je dat van plan bent is het belangrijk dat je dit voornemen tijdig met ons bespreekt. Wij informeren je dan graag  over de gevolgen die deze beslissing heeft voor jouw verzekeringen.

Er kan altijd iets fout gaan

Wat je ook doet. Er kan altijd iets fout gaan. Ben je werknemer dan zal in de meeste gevallen jouw werkgever de (financiële) gevolgen van jouw fouten moeten dragen. Dat is anders wanneer je besluit om zelfstandig ondernemer te worden. Wanneer je dan een fout maakt waardoor anderen schade lijden, dan zal je deze schade vaak zelf moeten vergoeden. 

De verkeerd geplaatste ladder

Stel je wordt schilder. Bij de klant plaats je jouw ladder tegen de gevel. Je hebt de ladder echter niet goed geplaatst waardoor deze, terwijl je aan het werk bent, gaat schuiven waardoor uiteindelijk zowel de ladder als jijzelf op een bij de gevel geparkeerde auto valt. Gelukkig mankeer jij niets. Maar in de auto zitten een forse deuk en de nodige krassen. Voor deze schade ben jij aansprakelijk. Heb jij als schilder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten dan zal deze verzekering de schade aan de auto dekken. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die jij als ondernemer veroorzaakt aan materiële zaken van derden alsmede schade van letsel dat jij bij anderen veroorzaakt. 

De vergeten subsidieaanvraag

Stel jij helpt nieuwe huiseigenaren met het aanvragen van subsidies voor het energiezuiniger maken van hun woning. Op enig moment introduceert de overheid een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling. Voorwaarde is dat je de aanvraag voor deze subsidie voor 1 juli indient. Jouw klant levert alle gegevens aan en jij zegt toe om deze aanvraag in te dienen. Maar helaas, druk, druk, druk. Op 5 juli zie je met schrik dat je vergeten bent de aanvraag tijdig in te dienen. De klant krijgt geen subsidie. Voor het gemiste bedrag stelt de klant jou aansprakelijk. Voor een dergelijke schade, die dus bestaat uit vermogensschade en niet uit schade aan een materiële zaak, heb je niets aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maar wel aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Ondernemerschap vraagt veel aandacht voor jouw verzekeringen

In het algemeen mag je ervan uitgaan dat alle verzekeringen die jij als particulier hebt afgesloten niet automatisch schade vergoeden die je krijgt of veroorzaakt op het moment dat je als ondernemer bezig bent. Denk bijvoorbeeld aan jouw autoverzekering.  Die verzekering zal de schade vergoeden op het moment dat je de auto gebruikt als particulier. 

Maar ga je auto ‘s avonds gebruiken als taxi of als pakketverzorger dan zal bij een schade de autoverzekering deze niet zonder meer vergoeden. Datzelfde geldt voor jouw inboedelverzekering. Stel dat je in de avonduren ook een activiteit hebt in de verkoop van de nieuwste computerspellen dan zal jouw inboedelverzekering bij diefstal van jouw verkoopvoorraad computerspellen niet vergoeden. 

Goede omschrijving van je activiteiten is belangrijk

Bij verzekeringen voor ondernemers is het belangrijk om heel zorgvuldig te zijn in de omschrijving van jouw bedrijfsactiviteiten. Want anders dan bij particuliere verzekeringen wordt de hoogte van de premie veel meer bepaald door de inschatting die de verzekeraar van jouw risico maakt. Een pand dat jij wilt verzekeren en waarin jij een boekhoudkantoor hebt is voor de verzekeraar een heel ander risico dan een pand dat je gebruikt voor bijvoorbeeld het reviseren van oude motoren. En een pand waarvan jij de enige gebruiker bent is weer, vanuit de visie van de verzekeraar, een heel ander risico dan een verzamelgebouw dat door meerdere en verschillende ondernemers wordt gebruikt. 

Het zijn maar enkele voorbeelden die laten zien dat wanneer jij, of een van jouw huisgenoten, besluit om (gedeeltelijk) ook ondernemer te worden het belangrijk is om met ons te overleggen. Wij helpen jou dan graag om ervoor te zorgen dat jouw verzekeringen goed aansluiten bij jouw nieuwe situatie. 

Vorige berichtVolgende bericht